Ársþing USAH 2007

 

 1. ÞING USAH

Haldið í fundarsal Samstöðu, Blönduósi

Þann 31. mars 2007.

 

 

 1. Þingsetning.

Auðunn Steinn Sigurðsson setti þing, og bauð þingfulltrúa og gesti velkomna.

    2. Kosning þriggja manna kjörnefndar.

Aðalbjörg Valdimarsdóttir, Þórhalla Guðbjartsdóttir og Guðrún Sigurjónsdóttir, var það samþykkt samhljóða, og tóku þær til starfa.

 

     3-4. Kosning þingforseta og ritara. Tillaga um Auðunn St.Sigurðsson sem fyrsta

            þingforseta, Þórunni Ragnarsdóttur sem annan. Tillaga um Stefaníu

            Garðarsdóttur sem ritar og Jófríði Jónsdóttur til vara, var þetta hvorutveggja

            samþykkt.

 

6-7 Lögð fram skýrsla stjórnar og endurskoðaðir reikningar

Þórunn Ragnarsdóttir flutti skýrslu stjórnar í fjarveru formanns Vals Magnússonar.   Starfsemi USAH var með líku sniði og undanfarin ár.

USAH réði Guðmund Þór Elíasson sem fankvæmdastjóra og þjálfara í sumar.

Héraðsmót  var haldið í byrjun júlí og var það vel sótt af aðldarfélögunum.

Um verslunarmannahelgina var haldið á Unglingalandsmótið á Laugum í Suður-Þingeyjarsýslu í frábæru veðri.  Í ágúst var síðan haldinn hinn árlegi þristur á Sauðárkróki.  Í nóvember var byrjað með frjálsíþróttaæfingar og eru þær haldnar einu sinni í viku í Íþróttahúsinu á Blönduósi.  USAH lét endurbæta heimasíðu sína og á árinu var íbúð USAH að Þverbraut 1 seld.

 

           Auðunn Steinn gerði grein fyrir reikningum USAH fyrir starfsárið 2006.

           Hagnaður ársins af rekstri er kr: 676.051.-  Sjá reikning í árskýrslu 2006.

 

           Auðunn bar upp skýrslu sjórnar og var hún samþykkt samhljóða. Því næst bar

           Auðunn upp reikninga sambandsins og voru þeir samþykktir samhljóða.

 

 1. Álit kjörbréfa nefndar

 

 

               Félag                                   Fulltrúafjöldi                    Mættir

              Golfklúbburinn Ós                          2                              0

              Golfkl. Skagastr.                           2                              0

              Hestamannaf. Neisti                      4                              2

              Hestam.f.Snarfari                           1                           0

              UMFB                                                   2                              1

              Fram                                          5                              2

              Geislar                                                 4                              4

              Hvöt                                          5                              5

             Vorboðinn                                              2                              2

              Markviss                                               2                              0

 

        Ekki voru athugasemdir við alit kjörbréfanefndar og mættir fulltúar því rétt

        kjörnir.

 

 

 

 1. Ávörp gesta.

Björn B. Jónsson frá UMFÍ tók til máls, bar kveðjur frá landsmótsnefnd, byrjaði hann á að þakka fyrir góða skýrslu.

Sagði frá væntanlegu unglingalandsmóti sem haldið verður á Höfn í Hornafirði um verslunarmanna helgina. Sagði frá því að út verður gefið frímerki 20. apríl um UMFÍ. Í sumar verður tekin skóflustunga að nýju alhliða þjónustu húsi sem verður Tryggvagötu 14. Hugmyndin að vera miðsvæðis kemur frá Danmörk, sem þar hefur gefist vel.  Í húsinu verður boðið uppá ódýra og góða gistingu fyrir félög af landsbyggðinni þar verða aðalstöðvar UMFÍ og aðstaða fyrir uppákomur t.d. leiksýningar o.fl. Gefin verður út 100 ára afmælisbók.   Sögusýning verður haldin í tengslum við Landsmótið í Kópavogi í sumar.

Talaði um verkefnið Flott án fíknar, sem er að reynast vel.

Kynnti glærur vegna væntanlegs Landsmóts UMFÍ sem haldið verður í Kópavogi 5-8 júlí, þar sem um leið er verið að halda uppá 100 ára hreyfingarinnar.

 

Næstur tók til máls Viðar Sigurjónsson frá ÍSÍ en hann er formaður fræðslusviðs.

Vitnaði m.a. í skýrslu sem Þórdís Gísladóttir gerði  Rannsókn um hagnýtt gildi íþróttastarfs  í nútímasamfélagi þar kemur m.a. fram að hver króna sem sett er í íþróttahreyfinguna skilar sér.  Kynnti námskeið sem stjórnendaþróun sagði einnig frá þjálfaranámskeiðum sem hægt era að fá heim í hérað ef næg þáttaka fæst.  Að lokum gaf hann Grunnskólanum Blönduósi disk með námsefni fyrir þjálfara.  Einnig hvatti hann USAH til að sækja um að gerast fyrirmyndarfélag.

 

Auðunn þakkaði gestum erindin.

 

 1. Skipun þingnefnda, tillögur lagðar fyrir nefndir.

 

Fjárhagsnefnd      Uppstillingarn.                 Íþróttanefnd               Allsherjarnefnd.

          Ingunn M.Björns   Þórunn Ragnarsd           Angela Berthold        Vilhjálmur Stef.

          Guðrún Sigurjónsd.Þórhalla Guðbjartsd      Eva Pétursdóttir        Róbert Gunnarss.

          Kári Kárason           Sigríður Þorleifsd          Sigmar Valberg

                                       Halldór G. Ólafsson      Pálmi Gunnars.

 

 

 1. Tillögur og nefndarálit.

 

Íþróttanefnd: Pálmi Gunnarsson gerði grein fyrir tillögum íþróttanefndar.

Mót sumarsins: Neisti: Sameiginlegt félagsmót A-Hún, V-Hún og Dalamanna verður haldið á Blönduósi um muðjan júní.

Héraðsmót USAH verður haldið 11. og 12 júlí.  Barnamótið verður haldið 18. og 19 júlí  Þristurinn , haldinn á Blönduósi 14. ágúst.  Minningarmó Þorleifs arasonar haldið 20. ágúst.

Við hvetjum stjórn USAH að gefa ungmennum kost á að fara á þau mót sem þau vilja fara á (sem eru í boði)

Einnig höfum við tillögu um að halda innanhúsmót að vetri til í íþróttahúsinu og reiðhöllinni Blönduósi

 

Tillögurnar samþykktar smhljóða.

 

Allsherjarnefnd: Tillögur fyrir USAH hvernig standa skuli að gföfum til aðildarfélaga sambandssins voru tvær.

1.Gjafir til aðildarfélaga á 50 ára afmæli félagsins og síðan á 50 ára fresti.

 1. Engar gjafir.

 

Tillaga 2 borin upp og samþykkt með 8 atkvæðum gegn 5.

 

Fjárhagsnefnd:  Auðunn Steinn Sigurðsson gerði grein fyrir tillögum     

          fjárhagsnefndar.   Fjárhagsáætlun 2007.

 

          Liður                                   Tekjur                Gj öld

      Húnavaka                           1.575.000                1.300.000

      Getraunir                               50.000

      ÍSÍ                                          68.000

      Landsmót                                 65.000                  300.000

      Lottó                                   1.470.000                            0

      Yfirstjórn                                          0                1.000.000

      Styrkir                                    750.000                            0

      Frjálsar                                   300.000               1.100.000

      Afskriftir                                                                 40.000

                                                 4.268.000               3.740.000

 

     Hagnaður f/fjármagnsliði         528.000 

 

      Tillagan samþykkt samhljóða.

 

 

Uppstillingarnefnd:

 1. þing USAHhaldið Bl. 31. mars 2007 leggur til :

 

 1. að hluti bókhalds USAH verði sett til bókhaldsþjónustu.

Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.

 

 2.leggur til að varamenn verði boðaðir á stjórnarfundi.

 Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða

 

 1. að stjórn USAH ásamt öllum aðildarfélögum vinni saman að því að setja sér markmið til að sambandið sé virkt og geti þjónað hlutverki sínu

Tillagan samþykkt samhljóða.

 

 1. Önnur mál.

     Auðunn f.h. stórnar afhenti Golfklúppi Skagastrandar, sem varð 20 ára 2005

     áskrifaðan disk, sem Róbert Gunnarsson tók á móti.

 

Íþróttamanni  ársins hjá USAH Hilmari Þór Kárasyni voru afhentir tveir bikarar annan þeirra til eignar  en hinn er farandbikar. En Hilmar hefur unnið mörg afrek á árinu.

Þórhalla tók til máls og óskaði Hilmari til hamingju fór nokkrum orðum um verðlaunaafhendingar almennt og tilkynnti að stjórn Hvatar hygðsist veita honum styrk.

 

Viðar tók til máls, talaði m.a.um verðlaun til ungs íþrótta fólks í sambandi við áframhaldandi væntingar samfélagsins til þeirra.

Talaði um góðar umræður og þarfar sem hér voru um starfsemi félaganna og sambandsins og lagði þar orð í umræðuna. Lauk hann máli sínu með vísu til

Auðuns.

 

Kári Kárason tók til máls en hann er faðir íþróttamannsins Hilmars, hann þakkaði fyrir viðurkenningar og talaði um að þær væru hvatning fyrir einstaklinginn.

Talaði um að við ættum að sækja um að halda Unglingalandsmót.

 

     Þórhalla og Viðar töluðu um hlutverk foreldra í sambandi við þáttöku barna sinna í

     íþróttum.

 

 

 1. Álit kjörnefndar.

 

      Tillaga:

       Formaður              Valur Magnússon

       Varaformaður        Þórunn Ragnarsdóttir

       Meðstjórnendur     Aðalbjörg Valdimarsdóttir

       Gjaldkeri               Jófríður Jónsdóttir

       Ritari                   Hafdís Vilhjálmsdóttir

 

       Varamenn             Þórhalla Guðbjartsdóttir

                                   Dagný Sigmarsdóttir

                                   Valgeir M. Valgeirsson

                                   Sighvatur Steindórsson

                                 Valur Kr. Valsson

      Samþykkt samhljóða

 

     Fjálsíþróttanefnd     Þórunn Ragnarsdóttir

                                  Aðalbjörg Valdimarsdóttir

                                  Þórhalla Guðbjartsdóttir

      Samþykkt samhljóða

 

      Landsmótsnefnd     Valur Magnússon

                                   Birna Sveinsdóttir

                                   Aðalbjörg Valdimarsdóttir

       Samþykkt samhljóða

 

       Fulltrúi á þing ÍSÍ   Formaður USAH – Valur Magnúson

       Samþykkt samhljóða

 

      Ritnefnd Húnavöku  ritstjóri:  Jóhann Guðmundsson

                                                Páll Ingþór Kristinsson

                                                Stefán Á Jónsson

                                               Ingibergur Guðmundsson

                                               Unnar Agnarsson

                                               Einar Kolbeinsson

 

     Samþykkt samhljóða

 

     Skoðunarmenn reikninga:  Björn Magnússon og Vilhjálmur Stefánsson

     Varamaður                       Halldór Ólafsson

     Samþykkt samhljóða.

 

 1. Fundargerð þingsins.  Fundurinn samþykkti að ritari gengi frá fundargerð

sem yrði síðan send út.

 

 1. Þingslit.

      Auðunn þakkaði fyrir gott þing og sagði 90. þingi USAH slitið.

 

 

 

Stefanía A. Garðarsdóttir.                               Auðunn St. Sigurðsson

Ritari.                                                                 Þingforseti.